Poslovi održavanja apartmana

Uporedi smeštaj

Usluge: 

Odgovorna žena traži posao održavanja apartmana na Zlatiboru ili pomoćnog radnika u kuhinji.

Kontakt: Desa

Telefon: 

00 387 65 638 804

E-mail: