Ekološko udruženje Zlatni bor

Uporedi smeštaj

U petak 23. marta 2007. godine u Čajetini je održana osnivačka skupština udruženja građana “Ekološko udruženje Zlatni bor”.  Udruženje je osnovano kao nestranacko, nevladino i neprofitno udruženje gradana čiji je cilj zaštita i unapređivanje životne sredine...

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje narocito planira da:
• Organizuje, samo ili u saradnji sa drugim organizacijama, stručne skupove, savetovanja, konferencije, seminare i druge oblike stručnog obrazovanja u oblasti  zažtite i razvoja životne sredine, u skladu sa zakonom.
• Organizuje, samo ili u saradnji sa drugim organizacijama, priredbe i različite akcije koje promovišu značaj razvijanja svesti o potrebi zaštite i očuvanja životne sredine.
• Radi na širenju ekološke svesti i  na popularizaciji zdravog pristupa životu
• Prikuplja i obrađuje materijal iz oblasti zaštite životne sredine i objavljuje knjige i razne publikacije u skladu sa zakonom.
• Sarađuje sa školama i obrazovnim institucijama i organizacijama koje se bave zaštitom životne sredine

Osnivači su izabrali članove Upravnog i Nadzornog odbora. Za predsednika Upravnog odbora izabrana je Zorica Milosavljević, profesor biologije.  Registracija udruženja »Ekološko udruženje Zlatni bor« je u toku.

 

Vesti i događaji: 

Kategorija: 

Mesto: