Unapređenje sistema tržišnih informacija poljoprivrede Srbije (STIPS)

Uporedi smeštaj

Kao nastavak projekta Unapređenje sistema tržišnih informacija poljoprivrede Srbije (STIPS), u organizaciji Radionice KRUG, od 12-14.10.2009. u Sportsko-turističkom centru Wai Tai na Zlatiboru održana je seminar radionica na kojoj je za rad na novom sistemu obučeno 18 reportera iz 18 gradova.

Na seminaru su, nakon obuke za novi sistem od strane Radionice KRUG, uzeli aktivno učešće i predstavnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS, predstavnik IPN-a, Institut za primenu nauke u poljoprivredi kao i nevladina organizacija Agromreža.

Predstavnici donatora projekta DAI-USAID Agribiznis projekta aktivno su učestvovali u analizi novog sistema. Na zlatiborskom seminaru učestvovali su i predstavnici makedonskog Ministarstva poljoprivrede, kao zainteresovane strane za razvoj sličnog sistema u Makedoniji.

Novi sistem koji će biti postavljen tokom oktobra sadržaće novi portal na adresi www.stips.minpolj.gov.rs , novi sistem za unos cena reportera, kao i zaseban menadžer deo za kontrolu postavljanja cenovnika i detaljne analize cena na nacionalnom nivou. U sistemu je od 2004. do 2009. godine prikupljeno oko 450.000 cena voća, povrća, žive stoke i žitarica sa zelenih, kvantaških pijaca, silosa i mlinova iz 18 gradova u zemlji.

Pozitivna radna atmosfera, SWOT analiza sistema, razmena mišljenja i otvorena diskusija na temu problema, osiguraće kontinuitet u kvalitetnom radu svakog reportera. Bolji kvalitet će svakako omogućiti i ulazak STIPS sistema u zakon o poljoprivredi, jer je u Ministarstvu u toku priprema seta pravilnika, kao i procedura za prilagođenje naših evropskim standardima.

Obeležena je i petogodišnjica rada STIPS-a uz tortu sa logom STIPS-a, a prisutni su sa zadovoljstvom degustirali paletu tradicionalnih proizvoda poznatog proizvođača suhomestanih proizvoda „Zlatiborac“.

Vesti i događaji: 

Kategorija: 

Mesto: