Vesti i događaji

Uporedi smeštaj

Susreti organizatora manifestacija XI Susreti organizatora manifestacija 2017/2018 Zlatibor Seminar 02/03/2018
03/03/2018
prosao
Savetovanje agronoma 52. Savetovanje agronoma i poljoprivrednika Srbije Zlatibor 2018. Seminar 21/01/2018
27/01/2018
prosao
Zapadna Srbija konf Turistička konferencija Zapadna Srbija Zlatibor 2017. Seminar 05/12/2017
06/12/2017
prosao
Zaštitia bilja 14. Savetovanje o zaštiti bilja Zlatibor 2017. Seminar 27/11/2017
01/12/2017
prosao
Konferencija Zlatibor Konferencija Upotreba asistivne tehnologije u obrazovanju i socijalnoj i dečijoj zaštiti Seminar 23/11/2017
26/11/2017
prosao
Konferencija hotelska kuća XI Međunarodna konferencija "Hotelska kuća 2017" Zlatibor Seminar 16/11/2017
18/11/2017
prosao
Zaštita bilja Kongresni turizam Zlatibor - 14. savetovanje o zaštiti bilja Seminar 27/11/2017
01/12/2017
prosao
Lako do donacija KAKO DO DOBRO PRIPREMLJENOG PROJEKTA & VODIČ KROZ EU JAVNE NABAVKE PRAG Seminar 29/11/2017
01/12/2017
prosao
Konferencija Održivi razvoj Međunarodni stručni skup "Održivi razvoj 2030" Zlatibor 2017. Seminar 23/10/2017
25/10/2017
prosao
Web West Weekend Drugi Web West Weekend Užice Seminar 20/10/2017
20/10/2017
prosao
Konsek Konferencija studenata organizacionih nauka na Zlatiboru Seminar 26/10/2017
30/10/2017
prosao
Studentska konferencija Studentska IT konferencija We are the FUTURE of IT Zlatibor 2017. Seminar 13/10/2017
16/10/2017
prosao
Kongresna Čigota Više od 300 predstavnika zdravstvenih ustanova na Zlatiboru Seminar
Konferencija Od studenta do karijere u IT-ju - otvoren poziv za konferenciju na Zlatiboru Seminar 13/10/2017
16/10/2017
prosao
SIMPOZIJUM U ČIGOTI Hirurgija povreda i oboljenja perifernog nervnog sistema – Bazična razmatranja, savremeni principi, kontroverze i inovacije Seminar
Foto: Thinkstock Forum mladih lidera na Zlatiboru Seminar
Konspo 2017 Konferencija studenata poljoprivrede #konspo2017 Zlatibor Seminar
Obrazovanje bez granica Seminar za mlade volontere u okviru projekta Obrazovanje bez granica Seminar
Konferencija Regionalna konferencija o porodičnom preduzetništvu Zlatibor 2016. Seminar 08/12/2016
09/12/2016
prosao
RRA Promocija procesa životne srdine i zdravlja u Republici Srbiji Seminar 05/12/2016
05/12/2016
prosao

Stranice