20. NOVEMBAR, SVETSKI DAN DETETA

Uporedi smeštaj

Danas je Svetski dan deteta (UNICEF) i petnaest godina od usvajanja Konvencije UN o pravima deteta, kojom su se države ugovornice obavezale da će svakom licu ispod 18 godina obezbediti sva prava utvrđena ovom Konvencijom.

Specijalna bolnica ČIGOTA pridružuje se obeležavanju ovog dana i obaveštava da je ove godine formiran Centar za prevenciju i lečenje gojaznosti kod dece i adolescenata.

Prema rezultatima poslednjih istraživanja UNICEFA u Srbiji 15% dece uzrasta do pet godina je gojazno.Gojazna deca ili deca sa prekomernom težinom izložena su većem riziku da obole od srčanih oboljenja, dijabetesa, artritisa ili raka, kasnije u životu, a imaju i veće šanse da umru ranije ili postanu invalidi kasnije u životu.

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije i Republički zavod za zdravstveno osiguranje u proleće 2008. odobrilo je produženo lečenje i rehabilitaciju gojaznoj deci uzrasta od 12 do 18 godina u trajanju od 21 dana, jedanput godišnje u Specijalnoj bolnici Čigota.

Program prevencije i lečenja gojaznosti dece i adolescenata kvalitetno se realizuje tokom cele godine u ČIGOTI.

Vesti i događaji: 

Kategorija: 

Aktivnost: 

Mesto: