29. stručno naučni skup sa međunarodnim učešćem u Hotelu PALISAD

Uporedi smeštaj

Od 06. do 09. oktobra, okupićemo se na  29. stručno-naučnom skupu „Vodovod i kanalizacija ’08“.

Organizator ovog savetovanaj je Savez inženjera i tehničara Srbije, a sve to pod pokroviteljstvom Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj republike Srbije.

Cilj ovog stručno-naučnog skupa je da se kroz razmatranja aktuelnih tehničko-tehnoloških, istraživačko-razvojnih,ekonomskih,zakonskih i drugih pitanja iz oblasti snadbevanja vodom  i kanalizacije, doprinese ubrzanijem transferu znanja, informisanju, primeni savremenih dostignuća i rešenja, unapređenja naučnoistraživačkog rada i poboljšanaju rada i poslovanja preduzeća iz ove oblasti.

Više informacija o organizatoru  naučnom skupu možete pronaći na web adresi: www.sits.org.rs

Vesti i događaji: 

Kategorija: 

Mesto: