Dani defektologa Srbije 11.-14. januara

Uporedi smeštaj

Od 11. do 14. januara 2012. u Čigoti se organizuju Dani defektologa Srbije.
U četvrtak, 12.1.2012. od 15.00h do 17.00h u  Kongresnoj sali će se razmatrati:
- Zakon o osnovnom obrazovanju
- Zakon o srednjem obrazovanju
- Zakon o obrazovanju odraslih

Uvodničar: Želimir Popov, pomoćnik ministra u Ministarstvu prosvete i nauke

U petak, 13.1.2012. od 15.00h do 17.00h u Kongresnoj sali će se razmatrati:
- Zakon o socijlnoj zaštiti
- Zakon o zapošljavanju osoba sa invaliditetom

Uvodničar: Suzana Paunović, pomoćnik ministra u Ministartsvu rada i socijalne zaštite

Organizator:
Društvo defektologa Srbije, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Domaćin:
Specijalna bolnica Čigota, Zlatibor

Đorđe Đorđević
menadžer za odnose sa javnošću
Specijalne bolnice Čigota
031.597.254

Vesti i događaji: 

Kategorija: 

Mesto: