Dečji međunarodni festival folklora „Licidersko srce“ - 21.08.09.