Druga letnja revija etnološkog filma - "Staro selo" u Sirogojnu

Uporedi smeštaj

Druga letnja revija etnološkog filma u muzeju na otvorenom "Staro selo" u Sirogojnu
Filmovi će biti emitovani u periodu od 12-13 časova u Dvorani Muzeja ...

Sreda 15.07.2009. godine
- "RUKORADI" Dragoš Smiljanić, (30 min)
- "ZANATI IZ ISTOČNE SRBIJE" različiti autori (19 min)

Petak 17.07.2009. godine
- "ZA NE DAJ BOŽE", mr Bojana Bogdanović i Dragan Cicvarić (11 min)
- "MAGIČNE RUKE", Slađan Stojanović (15 min)
- "GNOSIS", Tijana Milenković (16 min)

Ponedeljak 20.07.2009. godine
- "TIČJE POLJE", Srđan Đuranović (5 min)
- "PEŠTER-PROLEĆNI VAŠAR", Jovan Memedović (25 min)
- "PETROVSKE LILE U MEDOVINI", Milan Brajović (19 min)

Sreda 22.07.2009. godine
- "ŽIVETI SA PRIRODOM", Srđan Đuranović (25 min)
- "ČUDNA ŠUMA", Ljuba Ninković (19 min)
- "UNUTAR KRUGA", Atefek Khademolreza (15 min)

Petak 24.07.2009. godine
- "251-249=2", Gordana Ćirić (15 min)
- "PRE ULASKA OPRATI NOGE", Milan Brajević (22 min)
- "NIJE DA SE MORE VEĆ SE MORA", Maša Hilčišin (27 min)
 

Vesti i događaji: 

Kategorija: 

Mesto: