DUNAV u Institutu

Uporedi smeštaj

Od 25. do 27.11.2003. godine u kongresnoj sali Instituta na Zlatiboru, Direkcija za osiguranje motornih vozila, sektor za edukaciju kadrova KOMPANIJE DUNAV OSIGURANJE a.d. iz Beograda, organizuje seminar na temu: "Likvidacija stete u osiguranju motornih vozila ". Osnovni cilj seminara je sprovodjenje zadatih aktivnosti utvrdjenih poslovnom politikom Kompanije za 2003. godinu, kao i poboljsanje edukacije zaposlenih na poslovima osiguranja motornih vozila.

Vesti i događaji: 

Kategorija: 

Mesto: