Edukacija zaposlenih u turizmu

Uporedi smeštaj

 
U organizaciji Ministarstva trgovine, turizma i usluga i Univerziteta SINGIDUNUM Fakulteta za turisticki i hotelijerski menadzment, program Poslovanje turistickih agencija u okviru projekta EDUKACIJA ZAPOSLENIH U TURIZMU odvija se u studentskom odmaralistu od 26.-29. marta 2007...

Edukacija zaposlenih u turizmu , projekat Ministarstva trgovine, turizma i usluga Republike Srbije  i Nacionalnog investicionog plana
Osam posebnih programa iz oblasti edukacije zaposlenih u turizmu započeti su u januaru 2007. i organizovaće se tokom cele godine u četiri turistička klastera Srbije.
Predviđeno je da program edukacije obuhvati oko 3.000 zaposlenih u hotelijerstvu, agencijama, ugostiteljstvu, zdravstvenom turizmu i u seoskom turizmu. Osam posebnih programa koje će izvesti Fakultet za hotelski i turistički menadžment Singidunum Univerziteta u Beogradu, Horwat Sonsulting iz Zagreba, Prirodno-matematički fakultet iz Novog Sada i FABUS iz Sremske Kamenice su:

• Hotelsko poslovanje
• Executive program za hotelsko poslovanje
• Poslovanje turističkih agencija
• Upravljanje finansijskim poslovanjem u turizmu
• Upravljanje turističkim destinacijama
• Organizacija upravljanja turističkim destinacijama
• Upravljanje u zdravstvenom turizmu
• Program obuke u seoskom turizmu.

Ugovorom Ministarstva za trgovinu, turizam i usluge i navedenih izvođača utvrđeno je da u programu edukacije realizuju pored domaćih naučnika i stručnjaka iz oblasti turizma i isto toliki broj inostranih predavača. Poloznici će biti obavešteni preko medija o početku nastave, uslovima i terminima. Nastava je za sve polaznike besplatna, a za one za koje će obuka biti organizovana van mesta stanovanja biće pokriveni troškovi smeštaja i ishrane. Svi polaznici dobiće potrebnu domaću i stranu literaturu, odgovarajuća skripta i rečnike. Obuka će se organizovati u dva turnusa od tri do pet dana, sa celodnevnom nastavom. Programi će pored teorijske i praktične nastave obuhvatiti studijsko putovanje u jednu od oglednih zemalja za predmetnu oblast obuke.
Po završetku obuke polaznici će proći kroz proveru znanja i steći diplomu iz odgovarajuće oblasti usavršavanja znanja.
Ministarstvo trgovine, turizma i usluga obavljaće nadzor i kontrolu toka, kvaliteta i načina sprovođenja svih osam programa edukacija zaposlenih u turizmu. Vrednost ukupnog projekta iznosi dva miliona evra, koliko je Ministarstvu dodeljeno za ovu namenu Nacionalnim investicionim planom Srbije do kraja 2007. godine.
 
POSLOVANjE TURISTIČKIH AGENCIJA

Svrha i cilj programa:
Cilj programa je obezbediti polaznicima:
• znanja za uspešno rukovođenje poslovnom politikom,
• tehnike za sprovođenje uspešne poslovne politike,
• važne kontakte, baze podataka, marketing inteligence - i drugim veštinama u oblasti poslovanja turističkih agencija.

Polaznici programa:
• Zaposleni u turističkim agencijama i organizatorima putovanja u Srbiji
• Direktori i vlasnici turističkih agencija i organizatora putovanja
• Direktori prodaje i marketinga
• Rukovodioci poslovnica
• Zaposleni na poslovima prodaje
• Agencijski predstavnici
• Ostalo osoblje
Okvirni broj polaznika je 520.
Okvirni sadržaj programa
• Organizacija upravljanja u turističkim agencijama
• Oblici poslovnog povezivanja (partnerstva) sa drugim učesnicima u turističkom proizvodu
• Oblici partnerstva van turističkog sektora
• Strategije planiranja razvoja proizvoda i usluga i cena
• Savremene tendencije prodaje i rezervacioni sistemi
• Politika i mere poboljšanja usluga i zaštite potrošača
• Zaštita delatnosti poslovanja turističkih agencija
• Primena e-tehnologija u poslovanju putničkim agencijama
• Razvojne specifičnosti maloprodajne mreže
• Sistemi i oblici prilagođavanja u procesu globalizacije i specijalizacija
• Standardi kvaliteta i programi unapređivanja kvaliteta
• Okrupnjavanje i specijalizacije u turističkoj agenturi
• Promena strukture turističkih agencija
• Uloga low cost avio-saobraćaja na poslovanje turističkih agencija.

Vesti i događaji: 

Kategorija: 

Aktivnost: 

Mesto: