GODIŠNJI KONGRES REUMATOLOGA SRBIJE SA MEĐUNARODNIM UČESĆEM

Uporedi smeštaj

Udruženje reumatologa Srbije, Institut za reumatologiju, Beograd, organizuju od 26. do 29. septembra 2007.  GODIŠNJI KONGRES REUMATOLOGA SRBIJE SA MEĐUNARODNIM UČESĆEM.

Najavljeni strani predavaci su iz Amerike, Velike Britanije i Italije. Kongres pocinje u 15.00 u Kongresnoj sali “CIGOTE”.

Neke od TEMA

SISTEMSKE BOLESTI VEZIVNOG TKIVA
METABOLIČKE BOLESTI ZGLOBOVA I KOSTIJU

REUMATŠKE BOLESTI KOD DECE

FIZIKALNA TERAPIJA I ORTOPEDSKO LEČENJE KOD BOLESNIKA SA REUMATSKIM BOLESTIMA. DRUGE REUMATSKE BOLEST

Vesti i događaji: 

Kategorija: 

Mesto: