II Srpski kongres o štitastoj žlezdi sa međunarodnim učešćem

Uporedi smeštaj

Datum: 

Četvrtak, 31 Maj, 2012 do Nedelja, 3 Jun, 2012

II Srpski kongres o štitastoj žlezdi sa međunarodnim učešćem održaće se u Specijalnoj bolnici Čigota u periodu od 31. maja do 3. juna 2012. godine. Kongres se otvara predavanjem prof. dr Miloša Žarkovića u Kongresnoj sali Čigote u 9.00h.

Glavne teme kongresa:
- Molekularne i genetske osnove bolesti štitaste žlezde
- Uticaj činilaca sredine na zdravlje štitaste žlezde
- Autoimunske bolesti štitaste žlezde
- Autoimunska orbitopatija
- Nodozna bolest štitaste žlezde
- Maligne bolesti štitaste žlezde
- Štitasta žlezda i reprodukcija
- Štitasta žlezda u dečjem uzrastu
- Dijagnostika poremećaja tiroidne funkcije i građe

Organizatori: Srpsko tiroidno drustvo, Endokrinološka sekcija Srpskog lekarskog drustva

Više informacija na www.srpskotiroidnodrustvo.rs ili www.thyroid.rs

Povezani smestaj: 

Vesti i događaji: 

Kategorija: 

Mesto: