Javna prezentacija nacrta Prostornog plana opštine Čajetina

Uporedi smeštaj

Javna prezentacija nacrta Prostornog plana i Izveštaja o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Prostornog plana opštine Čajetina biće održana 02. Septembra 2010. godine sa početkom u 12.00 časova u velikoj sali opštinske Uprave.

Javnu prezentaciju održaće odgovorni planer iz Saobraćajnog instituta CIP iz Beograda.

Pozivamo građane da prisustvuju javnoj prezentaciji kako bi se bliže upoznali sa ovim strateškim dokumentom.

Podsećamo da je javni uvid u nacrt Prostornog plana i Izveštaja o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu još uvek u toku i traje do 13. septembra 2010.godine. Javni uvid održava se u maloj sali opštine Čajetina, od 07 do 15 časova, svakog radnog dana.

Kontakt :
Odsek za urbanizam opštine Čajetina
+381 31 831 250, lokal 119
Svetlana Jovanović
Ljiljana Virić

Bojana Božanić
Opština Čajetina

Povezani objekat: 

Vesti i događaji: 

Kategorija: 

Mesto: