KNJIŽEVNO VEČE U ČIGOTI : Akademik Aleksandar Mladenović

Uporedi smeštaj

U utorak, 22. jula 2008. u Biblioteci „Čigote“ biće predstavljena knjiga akademika Aleksandra Mladenovića „Povelje i pisma despota Stefana Lazarevića“ (izdavački poduhvat godine na prošlogodišnjem Sajmu knjiga).

U ovoj knjizi dati su svi sačuvani dokumenti na srpskoslovenskom i srpskom jeziku koji su izašli iz Despotove kancelarije od 1392. do 1427. godine. Za sve povelje i pisma dati su i snimci izvornika. Spisi dati u knjizi „Povelje i pisma despota Stefana“ upoznaće sve zainteresovane sa jednim delom života Srbije posle Kosovske bitke 1389. godine. Mala sala Čigote u 19.00.

Akademik Aleksandar Mladenović svojim naučnim radom vezan je za proučavanje istorije srpskog narodnog i književnog jezika od najstarijih vremena do sredine 19.veka. Iz te oblasti potiču njegove knjige i objavljeni radovi kojih danas ima više stotina.

Za svoj naučni i nastavni rad dobio je niz domaćih i inostranih priznanja. Počasni je doktor nauka Univerziteta u Sankt Peterburgu, a takođe i Univerziteta u Sofiji. Redovni je član Srpske akademije nauka i umetnosti.

Vesti i događaji: 

Kategorija: 

Mesto: