Kolonija i izlozba Udruzenja umetnika "Esnaf" u Mokroj Gori