Kongres u Čigoti - Mentalno zdravlje dece i mladih

Uporedi smeštaj

Datum: 

Subota, 22 Maj, 2010 do Utorak, 25 Maj, 2010

U Čigoti na Zlatiboru od 22. do 25. aprila 2010. održaće se II kongres sa međunarodnim učešćem, pod nazivom MENTALNO ZDRAVLJE DECE I MLADIH nova razumevanja, nove mogućnosti. Organizator: DEAPS – Društvo za dečju i adolescentnu psihijatriju i srodne struke Srbije
Pokrovitelji: Ministarstvo zdravlja Republike Srbije u saradnji sa Medicus-om, London
Domaćin: ČIGOTA
Mesto održavanja: Kongresna sala ČIGOTE
Početak kongresa u 18:30.
Detaljni program kongresa je na sajtu društva: www.deaps.org.rs

Vesti i događaji: 

Mesto: