Konkurs za dodelu nagrade "TURISTIČKI CVET" - Turisticka organizacija SRBIJE

Uporedi smeštaj

  19.07.08. turistička organizacija SRBIJE raspisala je Konkurs za dodelu nagrade "TURISTIČKI CVET" za period od jula 2007. do jula 2008. godine u sledećim kategorijama:

• Turistička organizacija;
• Specijalni događaj u funkciji promocije turizma (manifestacija, sajam, kongres, izložba);
• Ugostiteljski objekat (za smeštaj ili za pružanje usluga ishrane i pića);
• Seosko turističko domaćinstvo;
• Vinski podrum;
• Turistička agencija;
• Predstavljanje Srbije kao turističke destinacije, preko elektronskih i štampanih medija (film, publikacija, web prezentacija, internet stranica, emisija, reportaža ili časopis);
• Štampani suvenir (knjige, brošure i sl.);
• Suvenir male vrednosti (do 2 evra);
• Suvenir veće vrednosti (luksuzni suvenir);
• Inovacija u turizmu;
• Uređenost turističkih ambijentalnih celina.

Predloge za dodelu nagrade dostavljaju pravna i fizička lica, u pisanoj formi, u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa. Predlog mora da sadrži obrazloženje i sve potrebne podatke i dokaze propisane članom 7.

Neblagovremeni, neobrazloženi i nepotpuni predlozi neće biti razmatrani. Postupak kandidovanja i kriterijumi za dodelu nagrade, propisani su Pravilnikom o dodeli nagrade "Turistički cvet", koji je se nalazi na sajtu Turističke organizacije Srbije   www.serbia-tourism.org.

Predlozi se dostavljaju Turističkoj organizaciji Srbije lično, dostavom na adresu

Novi Beograd,
Omladinskih brigada 1a, drugi sprat

ili na poštanski fah 433, Pošta broj 6,
sa naznakom "Turistički cvet",
faks: 011 32 21 068,  
office@serbia.travel

Informacije:
Gordana Cvetković,   011/ 313 9791 i
Olgica Miljković,   011/ 313 9795

Vesti i događaji: 

Kategorija: