Konkurs ZLATNI BOR u organizaciji Turisticke organizacije Zlatibor

Uporedi smeštaj

K O N K U R S za dodelu nagrade «Zlatni bor» u sledećim kategorijama:

1. Najuređenije dvorište na Zlatiboru -dve nagrade ( prvo i drugo mesto)
2. Najuređenije dvorište u seoskom domaćinstvu -jedna nagrada
3. Najbolji izdavalac ležaja na Zlatiboru – jedna nagrada
4. Najbolji izdavalac ležaja na selu – jedna nagrada
5. Najbolji ugostiteljski objekat ( hotel, motel, pansion, apartmansko naselje, restoran, picerija, kafe bar ...) – jedna nagrada
6. Najbolja turistička agencija ( bez obzira na sedište ) – jedna nagrada
7. Organizacija koja je doprinela razvoju turističke ponude Zlatibora – jedna nagrada
8. Pojedinac koji je doprineo razvoju turizma na Zlatiboru -jedna nagrada

Nagrade su različite za razne kategorije. Dodela nagrada će biti javna uz prisustvo medija, a biće sprovedena u drugoj polovini jula.

Sva pravna i fizička lica mogu dostaviti pisani predlog na adresu Turistička organizacija «Zlatibor» , hotel «Palisad» , žiriju za dodelu nagrada, 31315 Zlatibor, najkasnije do 14. jula 2006. godine.

Svaki predlog mora imati obrazloženje, to jest moraju se navesti kriterijumi koji su uzeti u obzir prilikom davanja predloga. Kriterijumi su sledeći: doprinos unapređenju turizma, doprinos afirmaciji turističkih mogućnosti, doprinos u inovacijama u kvalitetu turističke ponude, kvalitet rada, kvalitet marketinških aktivnosti, internet prezentacija, afirmisanje autentičnosti regije, kvalitet programa i autentičnist sadržaja, turistička signalizacija i davanje informacija, promotivni materijal, uvođenje novina, rezultati prometa, licence i kategorizacija, kvalitet usluga, znanje stranih jezika, autentičnost i kreativnost, uplata boravišne takse, opšti utisak i slično.

Predlozi bez obrazloženja i osvrta na kriterijume, neće se razmatrati.

Vesti i događaji: 

Kategorija: 

Mesto: