NAUČNO - STRUČNO SAVETOVANJE: SAOBRAĆAJNE NEZGODE

Uporedi smeštaj

U Institutu za štitastu žlezdu i metabolizam na Zlatiboru od 24. do 26. maja 2007. održace se  NAUCNO - STRUČNO SAVETOVANJE na temu: SAOBRAĆAJNE NEZGODE.

Kongresna sala  Instituta.

Podteme:
    PROCENA ŠTETA
    VEŠTACENJE
    ZASTUPANJE NA SUDU
    MEÐUDISCIPLINARNI PRISTUP REŠAVANJU
    PROBLEMA
Organizator Savetovanja:
Agencija EXPERT u saradnji sa osiguravajućim društvima iz Srbije, Crne Gore, Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine.

Vesti i događaji: 

Kategorija: 

Mesto: