Oglas za davanje u zakup poslovnog objekta i reklamnog prostora na bilbordu

Uporedi smeštaj

Turistička organizacija Zlatibor raspisuje sledeći oglas za davanje u zakup poslovnog objekata na Zlatiboru javnim nadmetanjem: Lokacija: Objekat se nalazi na Zlatiboru u pešačkoj zoni udaljen od pošte 20 metara.
Opis objekta: Objekat je izgrađen od drveta, površine 16m2 sa pokrivenim tremom. Priključen na elektromrežu.
Oprema: Objekat raspolaže sa vitrinama za trgovinsku robu i prodajnim pultom.
Namena: poslovi turističke agencije, menjački poslovi, prodaja suvenira, proizvoda starih zanata i tradicionalnih proizvoda ovog kraja koji su prikladni za prodaju u ovom objektu, prodaja knjižarske robe i slično, s tim što isključivo nije dozvoljen promet i distribucija hrane i pića.
Period zakupa: 2 godine počev od 15.04.2012. godine.
Mesečna zakupnina se plaća unapred do petog za tekući mesec.
Obezbeđenje plaćanja: Izabrani ponuđač će biti u obavezi da nakon potpisivanja ugovora, uplati depozit u visini ponuđene mesečne zakupnine i dostavi dve blanko potpisane menice.

Javno nadmetanje će se obaviti u poslovnim prostorijama TO „Zlatibor“, Miladina Pećinara broj 2., 31315 Zlatibor dana 06.04.2012. godine u 12.00 časova.

Početna cena je 30.000,00 dinara. Cena je bez uračunatog PDV-a, na ugovorenu cenu će biti dodati troškovi električne energije.

Garantni iznos je 10.000,00 dinara i uplata se vrši na blagajni pre navedenog roka ili na račun 840-750668-76 u korist TO „Zlatibor“ i garantni iznos se ne vraća ukoliko najpovoljniji ponuđač odustane od svoje ponude.

Licitacioni korak 2.000,00 dinara.
Ukoliko najpovoljniji ponuđač odustane biće izabran drugi ponuđač, a ukoliko i on odustane, postupak se ponavlja.

Sve ostale pojedinosti će biti regulisane Ugovorom o zakupu.
Dodatne informacije na telefon 031/841-646.
                                                         
Oglas o davanju u zakup reklamnog prostora na bilbordu

Lokacija: Bilbord  je na glavnoj komunikaciji  kroz naselje Zlatibor preko puta bivšeg odmarališta „Sevojno“
Opis: Bilbord je osvetljen i dimenzija je 3,00 x 2,00 m
Period zakupa: Minimalno dve godine počev od 15. aprila 2012. godine.
Početna cena godišnje zakupnine:  220,000,00 dinara
Način nadmetanja: Slanjem zatvorenih ponuda na adresu TO „Zlatibor“, Miladina Pećinara 2. 31315 Zlatibor sa napomenom  „ ponuda  za  bilbord – ne otvarati „

Ukoliko najpovoljniji ponuđač odustane prihvatiće se sledeća najpovoljnija ponuda, a ukoliko i on odustane nadmetanje će se ponoviti.

Otvaranje ponuda: 10. april 2012. godine  u prostorijama TOZ u 12.00 časova
Sve dodatne pojedinosti biće regulisane Ugovorom
Dodatne informacije na telefon 031/ 841-646
 

 

Povezani objekat: 

Vesti i događaji: 

Kategorija: 

Mesto: