Okrugli sto u okviru projekta Mladi za stare

Uporedi smeštaj

U Čajetini je u ponedeljak 30. avgusta održan Okrugli sto na temu Nacionalne strategije o starenju i izrade Lokalnog akcionog plana za stare. Okrugli sto je organizovalo udruženje građana „Zlatiborski krug“ kao deo projekta „Mladi za stare“, koji se realizuje u Čajetini uz podršku Instituta za lokalne inicijative (ISC) i Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Gosti na Okruglom stolu su bili Živorad Gajić, direktor Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu i Dr Miloš Nemanjić, predsednik Gerontološkog društva Srbije.

Gospodin Gajić je predstavio je rad Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu koji je orijentisan na razvoj dobre saradnje i funkcionalno povezivanje sa svim relevantnim socijalnim akterima. Zavod aktivno učestvuje u realizaciji reformskih projekata i programskih aktivnosti koje vode u pravcu dostizanja integralnog modela socijalne zaštite u Republici Srbiji.

Predstavljeni su ključni elementi novog zakona o socijalnoj zaštiti, uspostavljanje sistema minimalnih nacionalnih standarda i licenci za sve koji se bave institucionalnim i vaninstitucionalnim pružanjem socijalnih usluga.

Kao dokaz postignutog  napretka u ovoj oblasti u Srbiji, gospodin Gajić je istakao porast broja socijalnih servisa i veći broj gradova koji imaju neku vrstu socijalne usluge: dnevnie centre, pomoć u kući, personalne asistente i slično.

Gospodin Nemanjić je govorio o VIII međunarodnom gerontološkom kongresu koji je ove godine održan u Vrnjačkoj Banji i o njegovim zaključcima, smernicama i preporukama za poboljšanje kvaliteta života starih. Istakao je važnost  međugeneracijske saradnje i edukacije mladih u cilju razumevanja problematike diskriminacije i socijalne izolovanosti starih. Dr Nemanjić  se osvrnuo i na položaj starih u medijima i neprilagođenost TV programa ovoj grupi, ali je i naveo primere dobre prakse u angažovanju svih relevantnih aktera na izradi Akcionog plana za implementaciju Nacionalne strategije za stare, bolju međusektorsku saradnju, obezbeđivanje pristupa državnom budžetu i slično.

Gosti  su izrazili  zadovoljstvo povodom poziva i učešća na Okruglom stolu i pohvalili projekat Zlatiborskog kruga i članove projektnog tima koji na stručan način i sa puno znanja i senzibiliteta obrađuju temu položaja starih.

Pored gostiju iz Beograda, prisutnima su se obratile i Bojana Božanić ispred opštine Čajetina i Brankica Jeremić, koja rukovodi radom Radne grupe za izradu Lokalnog akcionog plana za stare. Predstavnici omladinske organizacije „Centar mladih organizovanih kreativaca – CMOK“, koji su saradnici u realizaciji projektnih aktivnosti, su gostima predali poklon pakete sa reklamnim materijalom.

Vesna Belčević, PR projekta
UG”Zlatiborski krug”
zkrug@open.telekom.rs

Vesti i događaji: 

Kategorija: 

Mesto: