Otvaranje Centra fakulteta za turistički i hotelijerski menadžment na Zlatiboru