Poceo turisticki seminar '' Poslovanje turističkih agencija ''

Uporedi smeštaj

PROJEKAT: EDUKACIJA ZAPOSLENIH U  TURIZMU
PROGRAM: POSLOVANJE TURISTIČKIH AGENCIJA

14. – 17. maja 2007. godine u Studentskom odmaralištu na Zlatiboru 
 Koordinator programa: Dr Vesna Spasić, docent 

Ponedeljak 14. 05. 2007. 
12,00-13.00
Sadržaj i način rada u II delu Seminara
Dr Vesna Spasić, docent na Fakultetu za turistički i hotelijerski menadžment Univerziteta Singidunum 
 
13.00-14.30 h    Ručak 
14.30-16.00 h
Dr Vesna Spasić, docent na Fakultetu za turistički i hotelijerski menadžment Univerziteta Singidunum
gospodin Branko Krasojević, Ministarstvo trgovine, turizma i usluga
gospodin Radmilo Bumber, Pan Europa Adriatic  
Tema: Receptivni proizvod turoperatora i turističkih agencija – problemi formiranja i plasmana domaćim i stranim trustima
  
16.00-16.30 h    Pauza 
16.30-18.00 h  
 gospodin Branko Krasojević, Ministarstvo trgovine, turizma i usluga
Tema: Standardi kvaliteta i programi unapređenja kvaliteta

Utorak 15. 05. 2007. 

9.30-11.00h
Gospođa Mila Grbić Burger, Amadeus
Tema: Globalni distribucioni sistem Amadeus         
 
11.0-11.30 h    Pauza 
11.30-13.00 h    
dr Angelina Njeguš, docent na Fakultetu za turistički i hotelijerski menadžment Univerziteta Singidunum
gospodin Vladimir Kolaković, Rezon
Tema: Primena informacione tehnologije u poslovanju turističkih agencija  
13.00-14.00 h    Ručak  
14.00-18.00 h   
Izlet na Sirogojno i analiza receptivnog proizvoda destinacije

Sreda 16. 05. 2007.
 
9.30-11.00 h   
Mr Silvana Đurašević, RTCG, Crna Gora
Tema: Oblici poslovnog povezivanja (partnerstva) turističkih agencija sa
            drugim učesnicima u stvaranju turističkog proizvoda
 
11.00-11.30 h    Pauza  
11.30-13.00 h   
Prof. Dr Milan Skakun, direktor Više turističke škole
Dr Radmila Živković, docent, FTHM
Tema: Zaštita potrošača u turizmu 
13.00-14.30 h    Ručak  
14.30-16.00 h  
gospodin Žarko Đurović, Montenegro Airlines, Beograd
gospodin Bora Kovačević, JAT
Tema: Saradnja avio-kompanija i turističkih agencija na našem tržištu

16.00-16.30h    Pauza
 
16.30-17.30 h   
gospodin Radisav Stanković, direktor YUTA-e
Tema: Zaštita potrošača u turizmu

Četvrtak 17. 05. 2007.
 

09.30-11.00 h
 Mr Branislav Rabotić, Udruženje turističkih vodiča
Tema: Turistički vodiči kao potencijal za unapređenje kvaliteta turističke ponude Srbije

11.00-11.30 h    Pauza 
11.30-13.00 h   
Mr Georgi Genov, Studio B
Tema: Organizacija upravljanja turističkim agencijama 
 
13.00-14.00 h    Dogovor u vezi završnih radova i dodela sertifikata 
14.00 h    Ručak