Poziv vlasnicima nepokretnosti na teritoriji opštine Čajetina

Uporedi smeštaj

Opštinska uprava opštine Čajetina - Odsek lokalne poreske administracije poziva sve vlasnike nepokretnosti na teritoriji opštine Čajetina, koji poseduju građevinske objekte (stambene zgrade, stanove, zgrade i prostorije za odmor i rekreaciju, garaže i druge građevinske objekte), kao i korisnike prava korišćenja gradskog građevinskog i ostalog građevinskog zemljišta površine preko 10 ari, za koje nisu podneli poresku prijavu (obrazac PPI-2)...

da je krajnji rok da to urade 31. mart 2009. godine.

Obaveštavamo vlasnike objekata koji su podneli poreske prijave da su dužni da u roku od 10 dana od promene podataka o objektima (dogradnja, otuđenje i sl.) podnesu poresku prijavu za iste. Po isteku roka, protiv svih koji ne budu podneli poreske prijave biće preduzete zakonom predviđene mere - kazne za poreski prekršaj i retroaktivno utvrđivanje poreskih obaveza, koje je moguće do 5 godina unazad. Iste štre mere biće preduzete i protiv vlasnika objekata kod kojih se kontrolom na terenu utvrdi da stanje u poreskoj prijavi ne odgovara stvarnom stanju.

Sve informacije u vezi podnošenja prijava poreza na imovinu, rokova i plaćanja poreza na imovinu možete dobiti na šalteru Odseka za lokalnu poresku administraciju i u kancelariji broj 15 na prvom spratu zgrade opštine Čajetina.

Kontakt telefoni: 031.832.223 i 031.831.151.

Opštinska uprava Čajetina
Odsek za lokalnu poresku administraciju
www.cajetina.org.rs

Vesti i događaji: 

Kategorija: 

Mesto: