Predavanje u Čigoti - Srpski jezik i jezička kultura danas

Uporedi smeštaj

Datum: 

Subota, 6 Februar, 2016

U okviru akcije „Negujmo srpski jezik“ Sekretarijata za kulturu, Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Specijalne biblioteke Čigote i Biblioteke Ljubiša R. Đenić organizovano je predavanje prof. Velјka Brborića: Srpski jezik i jezička kultura danas.

Cilј je da se građani podstaknu da vode računa o tome kako pišu i govore, da se podigne nivo svesti o značaju negovanja ispravnog pisanja i govorenja.

Subota, 6. februar, Mala sala Čigote u 19.00h.

Predavanje za mlade (učenike) Pravopis i škola
Mala sala Čigote u 20.00h.

Vesti i događaji: 

Kategorija: 

Aktivnost: 

Mesto: