Seminar - Obrada šteta neživotnog osiguranja 28-30.maj

Uporedi smeštaj

U Specijalnoj bolnici “Čigota“ na Zlatiboru, od 28. do 30. maja 2009. održaće se seminar “ OBRADA ŠTETA NEŽIVOTNOG OSIGURANJA ” .

Organizator: KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE a.d.o.
Cilj: Edukacija učesnika

Očekivani rezultati:
Povećanje nivoa stručnosti, efikasnosti i ažurnosti u rešavanju šteta

Domaćin: ČIGOTA
Mesto održavanja: Kongresna sala ČIGOTE
Seminar počinje u 9.00

Vesti i događaji: 

Kategorija: 

Mesto: