Škola kreativnosti na Čigoti

Uporedi smeštaj

Prvi put u „Čigoti“, na Zlatiboru, biće od 2. Do 7. novembra održana školica kreativnosti i kreativnog pisanja za đake od 11- do 14 godina...

Cilj ove škole je da deca saznaju sve o različitim vrstama kreativnosti i kreativnog pisanja, otkriju kreativnosti koje poseduju, iskoriste najbolje što mogu onu vrstu kreativnosti u kojoj su najjači, ojačaju sposobnost kreativnog izražavanja kroz različite oblike kreativnog pisanja, otkriju šta su i šta bi mogla biti, pogledaju u budućnost i razmisliti kako će kreativnost postati sastavni deo njihovog života.

U prvoj „Čigotinoj“ školici kreativnog pisanja, programu koji će tokom godine biti realizovan i za odrasle polaznike, deci će se pružiti prilika da nauče da neguju kulturu pisanja i čitanja,kao i tehnike za ovladavanje pisanjem – od upotreba beležnica, pisanja dnevnika,sve do upoznavanja sa tajnama veštine pisanja, do pisanja na zadatu temu, u zadatom žanru, uz primenu jezičkih konvencija.

U eri kompjutera i pada opšteg novia obrazovanja društva, evo školice koja će kroz igru i niz praktičnih pisanih i usmenih vežbi zasnovanih na najnovijim istraživanjima, podstaći đake da u pisanju i učenju budu smeli, sveži, aktivni, stvaralački usmereni, jednom rečju – kreativni.

Nastavu sa decom vodiće književnica Sanja Domazet, čija je doktorska disertacija napisana upravo na temu – kreativnog pisanja. 

Vesti i događaji: 

Kategorija: 

Aktivnost: 

Mesto: