Stiže oprema za postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda

Uporedi smeštaj

Na lokaciju gde se dovršava postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda na Zlatiboru dopremljen je još jedan deo opreme iz Slovenije koja je proizvedena u Nemačkoj, Austriji i Švajcarskoj. 

Predstavnici „Hidroinženiringa“ iz Ljubljane ovih dana će nadgledati ugradnju opreme i sa njenim radom upoznati zaposlene u JKP „Vodovod Zlatibor“ koji će ubuduće upravljati postrojenjem i starati se o njegovom održavanju.

U toku je dopremanje opreme za postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda na Zlatiboru koja se trenutno nalazi u magacinu preduzeća „Jedinstvo“ iz Užica. Pored „Jedinstva“ koje je jedan od izvođača radova, tu su i radnici  preduzeća „Beohidro“ iz Beograda kao i predstavnici „Hidroinženiringa“ iz Ljubljane.

„Oni su došli da proprate svoje podizvođače koji će da montiraju opremu na postrojenju. Pored njih, ovde su svakodnevno i ranici „Jedinstva“ iz Užica koji trenutno izvode radove na parternom uređenju  samog postrojenja, tako da očekujemo da će u narednih nekoliko dana biti i to završeno i da ćemo moći da asfaltiramo prilaz i saobraćajnicu unutar postrojenja“, objašnjava Rade Jovanović direktor  JKP „Vodovod Zlatibor“.

Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda na Zlatiboru trebalo bi da bude pušteno u probni rad do kraja ove godine a obuka radnika za rad u postrojenjeu vrši se već sada njihovim upoznavanjem sa pristiglom opremom i načinom njenog funkcionisanja. Za to se staraju predstavnici slovenačke firme.

„Stigle su sve potopne pumpe i svi potopni mikseri koji su predviđeni, stigle su duvaljke koje su potrebne za vazduh u SBR-ima i u selektorima; stigla je gruba rešetka koja pripada ulaznoj pumpnoj stanici, centrifuga i pripremna polimerna stanica , tako da će sve moći da se montira na  mesta na kojima već može i gde je predviđeno  da se oprema montira“,  kaže Marjan Janez Muci iz “Hidroinženiringa“.

Podsećanja radi, Vlada Slovenije je, posredstvom svog Centra za međunarodnu saradnju i razvoj, donirala 1,5 miliona evra, dok je Čajetina iz svog budžeta obezbedila tri miliona evra, mada je finansijsko učešće lokalne samouprave i veće ako se uzmu u obzir troškovi za pripremne radove, izgradnju trafo-stanice, prilaznog puta i za ostalih aktivnosti koje su prethodile samoj gradnji.

Kapacitet budućeg postrojenja odgovara ekvivalentu od 20.000 stanovnika, s mogućnošću proširenja 50 odsto. Postrojenje će ispunjavati sve evropske standarde, a njegovom realizacijom Čajetina će ispuniti još jedan bitan korak ka cilju, a to je da postane jedna od prvih ekoloških opština u Srbiji.

Vesti i događaji: 

Kategorija: 

Mesto: