Transformacija savetodavne sluzbe u zemljama u tranziciji