Turistička organizacija Srbije raspisala Konkurs za dodelu nagrade „Turistički cvet“

Uporedi smeštaj

Turistička organizacija Srbije raspisala je Konkurs za dodelu nagrade „Turistički cvet“ za period od jula 2011. do jula 2012. godine u sledećim kategorijama:

  1. Turistička organizacija;
  2. Specijalni događaj u funkciji promocije turizma (manifestacija, sajam, kongres, izložba);
  3. Ugostiteljski objekat za smeštaj;
  4. Ugostiteljski objekat za pružanje usluga ishrane i pića;
  5. Seosko turističko domaćinstvo;
  6. Vinski podrum;
  7. Turistička agencija;
  8. Predstavljanje Srbije kao turističke destinacije, preko elektronskih i štampanih medija (film, publikacija, internet stranica, emisija, reportaža ili časopis);
  9. Suvenir
  10. Organizacija ili pojedinac za doprinos unapređenju turizma i podizanju kvaliteta turističkih usluga

Predloge za nagradu dostavljaju pravna i fizička lica, u pisanoj formi, u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa, odnosno zaključno sa 04. avgustom 2012. godine. Postupak kandidovanja i kriterijumi za dodelu nagrade, propisani su Pravilnikom o dodeli nagrade „Turistički cvet“, koji se nalazi na sajtu Turističke organizacije Srbije www.srbija.travel.

Predlozi se mogu dostaviti Turističkoj organizaciji Srbije na sledeći način:

-          lično – dostavom na adresu Čika Ljubina 8, drugi sprat;

-          poštom – poštanski fah 90, sa naznakom „Turistički cvet“;

-          faksom: 011 26 26 767

-          ili na e-mail adresu: office@serbia.travel

Pravilnik o kriterijumima za dodelu nagrade „Turistički cvet“, Prijavu i Izjavu možete preuzeti ovde.

Vesti i događaji: 

Kategorija: 

Mesto: