Turistički promet na Zlatiboru u 2010. godini

Uporedi smeštaj

Na osnovu pokazatelja na bazi reprezentativnog uzorka od 11 najvećih hotelskih i odmarališnih objekata, čiji podaci se prate i obrađuju od strane TO „Zlatibor“, vidi se da je došlo do rasta ukupnog turističkog prometa (mereno brojem ostvarenih noćenja)  na Zlatiboru u 2010. godini  za 4,2%.

To su sigurno dobri i ohrabrujući rezultati ako se ima u vidu pad koji je zabeležen prethodnih godina. U strukturi ostvarenog turističkog prometa najveći rast od 21,41% beleži poseta stranih gostiju. Kako se radi o najvažnijim objektima turističke ponude, koji raspolažu sa oko 50% ležaja u osnovnim smeštajnim kapacitetima, dobijeni podaci su pouzdan parametar  uočavanja najvažnijih pozitivnih kretanja turističkog prometa cele turističke privrede  Zlatibora.

Vesti i događaji: 

Kategorija: 

Mesto: