XI Međunarodna konferencija "Hotelska kuća 2017" Zlatibor

Uporedi smeštaj

Datum: 

Četvrtak, 16 Novembar, 2017 do Subota, 18 Novembar, 2017

XI Međunarodna konferencija “Hotelska kuća 2017”, ove godine biće održana od 16 do 18. novembra u hotelu “Zlatibor Mona” na Zlatiboru. Poslovno udruženje hotelsko ugostiteljske privrede „HORES" zajedno sa Ekononomskim Fakultetom Univerziteta u Beogradu, Fakultetom za hotelijerski i turistički menadžment Univerziteta Singidunum, Visokom turističkom školom i Visokom hotelijerskom školom iz Beograda, organizuje XI međunarodnu konfenrenciju sa temom: "Inovacije u hotelijerstvu i turizmu".

Cilj naučno - stručnog skupa je povezivanje stručnjaka i istraživača iz privrede, istraživačkih ustanova, obrazovno - naučnih ustanova i nadležnih državnih institucija, radi razmene rezultata i iskustava iz teorijskih i praktičnih istraživanja. Skup treba da bude mesto za razmatranje aktuelnih potreba, mogućnosti i problema u uspostavljanju, funkcionisanju i daljem razvoju integrisanog sistema menadžmenta. Pored toga, prezentovanjem naučnih, stručnih i praktičnih dostignuća očekuje se unapređenje osnova za povezivanje visokog obrazovanja i profesionalnog rada.

Pokrovitelj svih dosadašnjih konferencija, koji se održavaju svake druge godine, kao i ove biće Vlada Republike Srbije, odnosno Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija i Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam AP Vojvodine.

Nastavak događaja „Hotelska kuća“, biće konferencija Udruženja za prodaju i marketing u hotelijerstvu, koja se takođe održava u hotelu „Zlatibor Mona“ od 17. do 19. novembra 2017. godine.

Povezani smestaj: 

Preuzmi: 

Vesti i događaji: 

Kategorija: 

Mesto: