XVI savetovanje živinara sa međunarodnim učešćem

Uporedi smeštaj

Od 04.IX do 08.IX u hotelu „Palisad“  biće održano XVI savetovanje živinara sa međunarodnim učešćem. Organizator ovog savetovanja je Centar za informisaje, izdavaštvo, inovacije i propagandu „Živinarstvo“. Okupiće se oko 150 učesnika, koji će imati priliku da učestvuju u osam stručnih zasedanja i da svoje radove izlože na poster sekciji. Sva predavanja i zasedaja će biti održana u salama hotela.

Neke od tema na kojima će se ovo savetovanje bazirati su:

„Bolesti koje prete savremenoj živinarskoj proizvodnji“
„Upotreba i zloupotreba lekova u živinarstvu“
„Ljudski resursi u živinarstvu-kompetencija zaposlenih“
„Savremena  živinarska proizvodnja i zdravstvena zaštita“

Vesti i događaji: 

Kategorija: 

Mesto: